Simple Plan Foundation oznámila své finanční dary charitám pro rok 2019 & věnuje $10 000 na pomoc Austrálii

Se začátkem nového roku přichází čas uzavřít za sebou kapitolu roku minulého. To platí i pro nadaci Simple Plan – Simple Plan Foundation, která včera oznámila své charitativní finanční dary za rok 2019. Nadace Simple Plan, která pomáhá mladým lidem v nouzi, ze svých výtěžků z minulého roku věnovala přes 140 000 dolarů více než 20 charitativním organizacím. Kromě toho navíc kapela oznámila, že vzhledem k jejich vřelému vztahu k Austrálii a devastujícími požáry, které tuto zemi v posledních dnech sužují, věnují navíc 10 000 dolarů Australskému červenému kříži.

Níže si můžete přečíst celou oficiální tiskovou zprávu nadace Simple Plan Foundation ohledně jejich donací za rok 2019:

Simple Plan Foundation s potěšením oznamuje své finanční dary za rok 2019. Ještě před Vánoci jsme věnovali přes 140 000 dolarů více než 20 charitativním organizacím, pomáhajícím mladým lidem v nouzi.

Od jejího založení věnovala nadace SPF již více než dva a půl milionu dolarů různým charitativním nadacím, a i do budoucna plánuje pokračovat ve své misi pomoci mladým lidem, kteří tuto pomoc potřebují.

Organizace, které jsme pro tento rok finanční pomocí podpořili zahrnují: nemocnici CHU Sainte-Justine Hospital, Montrealskou dětskou nemocnici, Sick Kids Hospital, Douglas Institute for Mental Health, The Lighthouse – Children and Families, JAP Clinic at the CHUM Hospital, stejně tak i Dr Julien’s Music Garage, Portage Foundation, War Child Canada a mnoho dalších.

Vzhledem k našemu prosincovému australskému turné a poté, co jsme byli svědkem zkázy, kterou v Austrálii v posledních dnech způsobily katastrofické ohně, se naše nadace rozhodla věnovat navíc speciální dar v hodnotě 10,000 dolarů pohotovostním záchranným jednotkám Australského červeného kříže na pomoc obětem této pohromy.

Zároveň byl také 1 dolar z každé vstupenky na naše loňské ‚Where I Belong‘ turné se State Champs věnován organizaci ACLU (Americký svaz pro občanské svobody) na podporu dětí a rodin, které utrpěly při imigračních zásazích Úřadu pro vymáhání celních poplatků a imigračních zákonů v USA.

Nadace Simple Plan Foundation si nesmírně váží podpory fanoušků Simple Plan, díky kterým je všechna tato pomoc možná. Bez vás bychom to nedokázali. Děkujeme za vaši podporu!

Pro více informací o Simple Plan Foundation, detailech o organizacích, kterým přispíváme a informacím, jak můžete přispět i vy, navštivte prosím www.simpleplanfoundation.com

– Simple Plan Foundation –