Grow Up

Základní info

Autoři textu: Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Jeff Stinco
Délka písně: 2:33

Text písně


This is who I am
And this is what I like
GC, Sum and Blink and MXPX rocking my room
If you’re looking for me
I’ll be at the show
I could never find a better place to go

Until the day I die I promise I won’t change
So you better give up
I don’t wanna be told to grow up
And I don’t wanna change
I just wanna have fun
I don’t wanna be told to grow up
And I don’t wanna change
So you better give up
Cause I’m not gonna change
I don’t wanna grow up

I like to stay up late
Spend hours on the phone
Hanging out with all my friends
And never being at home
I’m impolite and I make fun of everyone
I’m immature but I will stay this way forever

Until the day I die I promise I won’t change
So you better give up
I don’t wanna be told to grow up
And I don’t wanna change
I just wanna have fun
I don’t wanna be told to grow up
And I don’t wanna change
So you better give up
Cause I’m not gonna change
I don’t wanna grow up

I don’t wanna be told to grow up (grow up, grow up)
I don’t wanna be told to grow up (grow up, grow up)

I don’t wanna be told to grow up
And I don’t wanna change
I just wanna have fun
I don’t wanna be told to grow up
And I don’t wanna change
So you better give up
I don’t wanna be told to grow up
And I don’t wanna change
I just wanna have fun
I don’t wanna be told to grow up
And I don’t want to change
So you better give up
No I don’t want to change
So you better give up
Cause I’m not gonna change
I don’t wanna grow up!

Český překlad


Tohle je, kdo jsem
A tohle, co mám rád.
GC, Sum a Blink a MXPX rockují můj pokoj
Jestli se po mně budete shánět
Tak budu na koncetě
Nikdy bych nenašel lepší místo, kam jít

Do dne, kdy umřu, ti slibuji, že se nezměním
Takže to radši vzdej
Nechci, aby mi někdo říkal, že mám dospět
A nechci se změnit
Chci se bavit
Nechci, aby mi někdo říkal, že mám dospět
A nechci se změnit
Takže to radši vzdej
Protože se nechci změnit
Nechci dospět!

Rád zůstávám dlouho vzhůru
Trávím hodiny na telefonu
Jsem venku s přáteli
A nikdy nejsem doma
Jsem nezdvořilý a dělám si z každého srandu
Jsem nedospělý a zůstanu takovým navždy

Do dne, kdy umřu, ti slibuji, že se nezměním
Takže to radši vzdej
Nechci, aby mi někdo říkal, že mám dospět
A nechci se změnit
Chci se bavit
Nechci, aby mi někdo říkal, že mám dospět
A nechci se změnit
Takže to radši vzdej
Protože se nechci změnit
Nechci dospět!

Nechci, aby mi někdo říkal, že mám dospět (dospět, dospět)
Nechci, aby mi někdo říkal, že mám dospět (dospět, dospět)

Nechci, aby mi někdo říkal, že mám dospět
A nechci se změnit
Chci se bavit
Nechci, aby mi někdo říkal, že mám dospět
A nechci se změnit
Takže to radši vzdej
Nechci, aby mi někdo říkal, že mám dospět
A nechci se změnit
Chci se bavit
Nechci, aby mi někdo říkal, že mám dospět
A nechci se změnit
Takže to radši vzdej
Ne, já se nechci změnit
Takže to radši vzdej
Protože já se nezměním
Nechci dospět!