Simple Plan Foundation

Založení Simple Plan Foundation

Hudba není jedinou záležitostí, ve které se Simple Plan angažují. Jednou z jejich dalších hlavních aktivit je jejich vlastní charitativní nadace „Simple Plan Foundation“. Díky tisícům dopisů od svých fanoušků a mluvením s nimi tváří v tvář, si totiž členové kapely uvědomili s jakými věcmi (ať už jsou to deprese, těžké nemoci, homofobie a tak dále) se tito mladí lidé každý den musí vyrovnávat, a že je to právě hudba Simple Plan, která jim pomáhá to nevzdat. Se vznikem nadace dopomohl i Chuckův otec, který se Chucka poté, co kapela již dosáhla určitého úspěchu, zeptal: „Pro co přesně chceš, aby si tě lidé pamatovali?“

Vzhledem k tomu, že jim samotným jejich fanoušci pomohli k tomu, aby se jim splnili jejich sny, Simple Plan se rozhodli, že je na čase jim (a nejen jim) to oplatit.

A tak v prosinci 2005 vznikla Simple Plan Foundation.

Již v minulosti Simple Plan finančně pomáhali různým organizacím, nicméně nejednou se jim stalo, že peníze, které darovali, nakonec šly někam úplně jinam, než kam byly určeny. Proto se Simple Plan rozhodli veškeré výdaje své vlastní nadace pečlivě hlídat – aby každý dolar šel na dobré účely a nikam jinam.

Zaměření a cíle SPF

Simple Plan Foundation si stanovila tři hlavní cíle své práce:

1. Pomáhat organizacím, které pracují s mladými lidmi, kteří čelí těžkým problémům.

2. Podporovat charitativní skupiny, které pomáhají dětem s život-ohrožujícími nemocemi, obzvláště pacientům trpícím rakovinou.

3. Propagovat hraní hudby jako způsob pomoci mladým lidem najít v životě vášeň, podporovat programy praktikující hudební terapii, které pomáhají nemocným dětem.

Tyto cíle jsou především založeny na tom, co samotní členové Simple Plan považují za důležité. Pierre a Jeff se oba ve svých rodinách setkali s rakovinou, která navždy změnila jejich životy a od té doby se rozhodli proti ni o to více bojovat. Celá kapela je samozřejmě velkými hudebními milovníky a sami moc dobře ví, že hudba může lidem překonat těžké chvíle, a právě proto se snaží podporovat různé hudební programy, které pomáhají lidem mít ze života radost.

Jak SPF funguje a kam peníze ze SPF putují

Aby SPF zaručila, že všechny peníze, které získá, jdou jenom na dobrou věc, veškeří pracovníci v nadaci jsou dobrovolníci, kteří za svou práci nedostávají žádnou finanční odměnu. Hlavními součástmi nadace jsou samozřejmě členové kapely Simple Plan: Chuck, David, Sebastien, Pierre a Jeff. Kromě nich má nadace vlastního vice-prezidenta, jímž je André Prud’Homme a mezi další osoby, které se v rámci nadace vysoce angažují jsou například oba rodiče Chucka Comeau: André Comeau a Francois Talbot.

Finanční prostředky nadace získává hned z několika zdrojů: jak od jednotlivců (přes online donace nebo šeky) a organizací, tak i vlastní charitativní činností.
Simple Plan především každý rok (od roku 2008) v rámci své nadace organizují kolem měsíce září speciální výroční benefiční akci SPF, jejíž návštěvníci se můžou často zúčastnit tiché aukce a vystoupení Simple Plan – a to v různých obdobách. Například v roce 2011 byla benefiční akce Simple Plan Foundation pořádána v rámci speciálního koncertu kolaborace Simple Plan s montrealským symfonickým orchestrem. Veškeré výtěžky z těchto akcí poté putují právě do SPF. Od svého založení do konce roku 2016 Simple Plan Foundation v darech získala (a následně věnovala různým charitativním organizacím) více jak 2 miliony dolarů..

Dalším způsobem, kterým Simple Plan Foundation získává finanční prostředky, jsou různé drobnější charitativní akce a kampaně, kterých se účastní, nebo pravidla, která mají stanovena: například z každého prodaného lístku na jakýkoliv koncert Simple Plan jde vždy jeden dolar právě do SPF. Stejně tak jde do SPF jeden dolar i z každého zakoupeného členství v oficiálním fanklubu Simple Plan – SP Crew nebo veškeré výtěžky z prodeje singlu „Save You“ přes iTunes. Charitativními akcemi a kampaněmi jsou pak na mysli například prodeje speciálních triček nebo Simple Plan hokejky – přičemž veškeré výtěžky šly buď přímo do konkrétních charitativních organizací (u Japonska to byl Červený kříž) nebo do SPF.

Na každoročních benefičních akcích pak Simple Plan Foundation vždy oznámí, kterým organizacím ten daný rok nabídne finanční podporu. Dlouholetými recipienty této pomoci ze strany Simple Plan Foundation jsou například organizace jako:

War Child (organizace podporující děti v oblastech zasažených válkou – díky pomoci Simple Plan byly už například v Kongu vystavěny tři školy)

Červený kříž (na podporu obětí zemětřesení v Japonsku v roce 2011 Simple Plan navrhli vlastní tričko, přičemž výtěžky z jeho prodeje šly právě do Červeného kříže)

MADD – Matky proti alkoholu za volantem (Simple Plan se angažují v rámci kampaní proti alkoholu za volantem – k čemuž využívají například svého videoklipu k písni „Untitled“)

Leucan (organizace, která pomáhá lidem s rakovinou, se kterou Simple Plan spolupracují již léta – například při organizaci lyžařské akce pro nemocné v Bromontu, v Kanadě)

Kids Help Phone (bezplatná telefonní linka pomáhající dětem s nejrůznějšími typy problémů – Simple Plan jí v roce 2011 pomohli prodejem speciálního „I Got My Heart On For You“ trička)

Toto je jenom malý výčet několika organizací, které se Simple Plan Foundation spolupracují. Celkový seznam se rok od roku částečně mění, ale především přibývají další organizace, jejichž účel je podobný cílům, které si Simple Plan Foundation stanovila.

Ocenění za charitativní zásluhy

V roce 2012 byli Simple Plan poprvé veřejně oceněni za svou mnoholetou práci se svou nadací, když v rámci předávání ocenění Juno Awards získali prestižní humanitární ocenění Allana Waterse, které bývá každým rokem oceňován ten umělec, jehož charitativní zásluhy měly v Kanadě velmi pozitivní dopad. Stali se tak nejmladšími držiteli této ceny v historii.

V roce 2013 pak kapela obdržela medaili diamantového výročí královny Alžběty II. za Simple Plan Foundation a o několik týdnů později také ocenění Allan Slaight Humanitarian Spirit Award na Canadian Radio Music Awards. O rok později, v roce 2014, byli členové kapely poctěni Medailí míru od YMCA, opět za jejich charitativní snahy. V roce 2017 pak kapela obdržela významný kanadský řád – Kříž za zásluhy – a to přímo od samotného generálního guvernéra Kanady.

Přínos Simple Plan Foundation

Simple Plan Foundation za celou dobu své existence pomohla stovkám, ne-li tisícům mladým lidem. Jejich pozitivní reakce, kterých se potom od nich Simple Plan dostává, pro kapelu znamenají hrozně moc. Chuckova slova hovoří v tomto případě za vše:

„Upřímně, je to více práce, než jsem si kdy myslel, ale je těžké vyjádřit, jak uspokojující to je a jak moc nám tato zkušenost změnila naše životy. Nikdy jsem si nepředstavoval, že bych na něco mohl být tak hrdý. Když potkáváme lidi, kterým jsme pomohli, je těžké nebýt dojat a nemít ze sebe dobrý pocit.

Samozřejmě si plně uvědomuji, že náš přínos se SPF je jen kapkou v oceánu, ale mou největší nadějí je, že možná Simple Plan Foundation inspiruje další kapely a mladé fanoušky hudby k tomu, aby se také zapojili. Ve světě posedlém skandály celebrit a drby by to byl dobrý začátek, ne?“

– Chuck Comeau –