„I’m in Praho“ aneb song o Praze

Stejně jako v několika dalších zemích, i v České republice kluci stvořili přímo na místě improvizovanou píseň speciálně věnovanou danému městu, ve kterém hráli – tedy Praze. Tady se můžete podívat na jeden celkem zdařilý videozáznam této písně a hned pod ním si můžete přečíst text (v angličtině + jeho překlad). Omluvte prosím Pierrovo „Praho“ místo „Praha“.

I’m in Praho,
And the girls are really hot!
And we would like to party,
with all you guys tonight!
The drinks are on Sebastien…
so the drinks are on me…!
All of you are invited to the party with Simple Plan!
I’m in Praho!
I’m in Praho!
I wanna party!
I’m in Praho!
I wanna party!

překlad:

Já jsem v Praze,
A holky jsou opravdu sexy!
A my bychom chtěli pařit
se všemi z vás dnes večer!
Drinky jdou na Sebastiena…
(po velkém protestu Seba) takže drinky jdou na mě…!
Všichni jste zvaní na párty se Simple Plan!
Já jsem v Praze!
Já jsem v Praze!
Já chci pařit!
Já jsem v Praze!
Já chci pařit!