Astronaut

Základní info

Album: Get Your Heart On!
Autoři textu: Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Julian Emery, Jim Irvin
Dodatečná spolupráce: Brian Howes (produkce)
Délka písně: 3:41
Datum vydání singlu: 19. září 2011
Datum vydání videoklipu: 19. září 2011
Obal singlu: zde

Význam písně

Pierre a Chuck shrnuli význam písně Astronaut následovně:

„Text této písně je o pocitu, kdy si i na této planetě připadáte jako astronaut. Je to ten pocit, kdy i přesto, že jste obklopeni lidmi, stále se cítíte, že jste Zemi úplně sami, protože kolem vás není nikdo, s kým byste si měli opravdu co říct, s někým, kdo vidí svět stejně jako vy.“

– Pierre Bouvier –

„Já doufám, že až si fanoušci Simple Plan tuto píseň poslechnou, uvědomí si, že nejsou sami. Že ucítí, že je kolem spousta dalších lidí, kteří se cítí podobně, a jsme v tom všichni společně. Je to píseň o tom chtít najít určité spojení s dalšími lidmi, kteří se cítít stejně jako vy. Kteří jsou jako vy. A myslím si, že je to hodně univerzální lidská touha – najít další lidi, kteří sdílí stejnou životní vizi.“

– Chuck Comeau –

Videoklip

Text písně


Can anybody hear me?
Am I talking to myself?
My mind is running empty
In this search for someone else
Who doesn’t look right through me.
It’s all just static in my head
Can anybody tell me why I’m lonely like a satellite?

‘Cause tonight I’m feeling like an astronaut
Sending SOS from this tiny box
And I lost all signal when I lifted off
Now I’m stuck out here and the world forgot
Can I please come down
Cause I’m tired of drifting round and round
Can I please come down?

I’m deaf from all the silence
Is it something that I’ve done?
I know that there are millions
I can’t be the only one
Who’s so disconnected
It’s so different in my head
Can anybody tell me why
I’m lonely like a satellite?

So tonight I’m feeling like an astronaut
Sending SOS from this tiny box
And I lost all signal when I lifted off
Now I’m stuck out here and the world forgot
Can I please come down, cause I’m tired of drifting round and round
Can I please come down?

Now I lie awake and scream in the zero gravity
And it’s starting to weigh down on me.
Let’s abort this mission now
Can I please come down?

Cause tonight I’m calling all astronauts
All the lonely people that the world forgot
If you hear my voice come pick me up
Are you out there?
‘Cause you’re all I’ve got!

‘Cause tonight I’m feeling like an astronaut
Sending SOS from this tiny box
And I lost all signal when I lifted off
Now I’m stuck out here and the world forgot

‘Cause tonight I’m feeling like an astronaut
Sending SOS from this tiny box
To the lonely people that the world forgot
Are you out there?
‘Cause you’re all I’ve got!

Can I please come down?
‘Cause I’m tired of drifting round and round.
Can I please come down? (x3)

Český překlad


Slyší mě někdo?
Mluvím sám se sebou?
Moje mysl jede naprázdno
V tomto hledání někoho dalšího
Kdo se nebude dívat skrze mne.
Všechno v mé hlavě je statické
Může mi někdo říct, proč jsem osamělý jako satelit?

Protože dnes v noci si připadám jako astronaut
Posílám SOS z téhle malé krabičky
A ztratil jsem všechen signál, když jsem vzlétl
Teď jsem tady zastrčen sám a svět zapomněl
Můžu už prosím sejít dolů?
Protože jsem unaven z tohoto bezcílného putování
Můžu už prosím sejít dolů?

Jsem hluchý z toho věčného ticha
Udělal jsem něco špatně?
Vím, že jsou nás miliony
Tak přece nemůžu být sám
Kdo je tak oddělený
V mé hlavě je to tak odlišné
Může mi někdo říct proč jsem osamělý jako satelit?

Protože dnes v noci si připadám jako astronaut
Posílám SOS z téhle malé krabičky
A ztratil jsem všechen signál, když jsem vzlétl
Teď jsem tady zastrčen sám a svět zapomněl
Můžu už prosím sejít dolů?
Protože jsem unaven z tohoto bezcílného putování
Můžu už prosím sejít dolů?

Teď tu ležím a křičím v nulové gravitaci
A začíná to na mě padat.
Pojďme tuto misi hned ukončit
Můžu už prosím sejít dolů?

Takže dnes v noci volám všechny astronauty
Všechny osamélé lidi, na které svět zapomněl
Jestliže slyšíte můj hlas, přijďte mě vyzvednout
Jste tam venku?
Protože jste to jediné, co mám!

Protože dnes v noci si připadám jako astronaut
Posílám SOS z téhle malé krabičky
A ztratil jsem všechen signál, když jsem vzlétl
Teď jsem tady zastrčen sám a svět zapomněl

Protože dnes v noci si připadám jako astronaut
Posílám SOS z téhle malé krabičky
Těm osamělým lidem, na které svět zapomněl
Jste tam venku?
Protože jste to jediné, co mám!

Můžu už prosím sejít dolů?
Protože jsem unaven z tohoto bezcílného putování
Můžu už prosím sejít dolů?