I’m Just a Kid

Základní info

Album: No Pads, No Helmets…Just Balls
autoři textu: Pierre Bouvier, Chuck Comeau
Délka písně: 3:18
Single vydán: 19. února 2002
Videoklip vydán: duben 2002
Obal singlu: zde

Význam písně

Text písně „I’m Just A Kid“ pojednává o typickými starostmi dospívajících – pocitech, že člověk nezapadá, že se cítí sám a především, že mu nikdo nerozumí.

Zajímavosti

– tato píseň byla napsána na pohovce v domě Chuckových rodičů. Podle Chucka hned jakmile s Pierrem I’m Just A Kid dopsali, bylo jim jasné, že tato píseň bude tou, se kterou mají šanci prorazit.
– první verze I’m Just A Kid byla nahrána v bytě, ve kterém společně bydleli Jeff a Jay (Sebův bratr), protože v té době kapela neměla dostatek peněz, aby si mohla dovolit znovu pronajmout Graemeho studio

Videoklip

Song lyrics


I woke up it was 7
I waited ‚till 11
Just to figure out that no one would call
I think I’ve got a lot of friends
But I don’t hear from them
What’s another night all alone
When you’re spending everyday on you own
And here it goes

I’m just a kid
And life is a nightmare
I’m just a kid
I know that its not fair
Nobody cares
Cause I’m alone and the world is
Having more fun than me tonight

And maybe when the night is dead
I’ll crawl into my bed
I’m staring at these 4 walls again
I’ll try to think about the last time
I had good time
Everyone’s got somewhere to go
And they’re gonna leave me here on my own
And here it goes

What the hell is wrong with me?
Don’t fit in with anybody
How did this happen to me?
Wide awake I’m bored and I can’t fall asleep
And every night is the worst night ever

Tonight I’m all alone tonight
Nobody cares tonight
Cause I’m just a kid tonight

Český překlad


Vzbudil jsem se, bylo 7
Počkal jsem do 11
Jen abych zjistil, že nikdo nezavolá
Myslím, že mám hodně přátel
Ale neslyším od nich
Co je další noc strávená o samotě
Když trávíš každý den sám
A to je ono

Jsem jenom dítě
A život je noční můra
Jsem jenom dítě
Vím, že to není fér
Nikoho nezajímám
Protože jsem sám a svět
Se baví víc než já dnes v večer

A možná až noc bude mrtvá
Zalezu do postele
Znovu zírám na tyhle 4 zdi
Budu se snažit přemýšlet o poslední době
Měl jsem se fajn
Každý má kam jít
A oni mě tu nechají samotného
A takhle to je

Co se to se mnou sakra děje?
Nikam se nehodím
Jak se mi to stalo?
Úplně probuzený, jsem znuděný a nemůžu usnout
A každá noc je nejhorší noc ze všech

Dnes v noci jsem stále sám dnes v noci
Dnes v noci nikoho nezajímá
Že jsem dnes v noci jenom dítě