My Alien

Základní info

Album: No Pads, No Helmets…Just Balls
Autoři textu: Pierre Bouvier, Chuck Comeau
Dílka písně: 3:08

Význam písně

Píseň „My Alien“ byla napsána o Pierrově ex-přítelkyni, která byla trošku šílená.

Zajímavosti

– původní název této písně bylo pouze „Alien“

Text písně


I’m sick of being alone
When are you coming home?
Just a glimpse of your face
I can remember smelling your hair
I’ll meet you anywhere
Somewhere that no one can retrace
Somewhere where nobody will know our faces

She has two arms to hold me
And four legs to wrap around me
She’s not your typical girlfriend
She’s my alien

She knows when something is wrong
When something doesn’t belong
She can read in my mind
And she can be assured that with me
There is no conspiracy
she’s not wasting her time

She can take me to the place that she calls home
In a spaceship that will someday be my own
Please take me to your leader
Tell her I will surrender

She has two arms to hold me
And four legs to wrap around me
She’s not your typical girlfriend

(My alien)

I bought the astronaut kit
Now all I need is a rocket
My love intergalactic friend
My alien

Český překlad


Už mě nebaví být sám
Kdy přijdeš domů?
Jen pohled na tvou tvář
Vzpomínám si na vůni tvých vlasů
Kdekoliv tě potkám
Někde, kde nás nikdo nemůže najít
Někde, kde nikdo nebude znát naši tvář

Má dvě ruce, aby mě držela
A čtyři nohy, aby si mě kolem sebe ovinula
Není to typická přítelkyně
Ona je můj mimozemšťan

Pozná, když něco není v pořádku
Když něco někam nepatří
Umí číst moje myšlenky
A může si být jistá, že se mnou
To není žádné spiknutí
že se mnou neztrácí svůj čas

Může mě vzít na místo, které nazývá domovem
Ve vesmírné lodi, která jednoho dne bude moje
Prosím vezmi mě k veliteli
Řekni jí, že se vzdám

Má dvě ruce, aby mě držela
A čtyři nohy, aby si mě kolem sebe ovinula
Není to typická přítelkyně

(Můj mimozemšťan)

Koupil jsem kosmickou výstroj
Teď všechno, co potřebuju, je raketa
Moje milovaná intergalatická přítelkyně
Můj mimozemšťan