One Day

Základní info

Album: No Pads, No Helmets…Just Balls
Autoři textu: Pierre Bouvier, Chuck Comeau
Délka písně: 3:14

Zajímavosti

– tuto píseň kluci napsali na zahradě Chuckových rodičů
– píseň byla ovlivněna stylem songu „The Joker“ od Steva Millera

Text písně


Sometimes this house feels like a prison
that I just can’t leave behind
there’s so many rules I got to follow
‚cuz you can’t let go

I don’t wanna hear it
And I just can’t believe it
All the stupid things you say but

One day I won’t take this anymore
One day I’ll be old enough to do what I want to
I won’t have to run away
And you won’t be there to say I’m not allowed to
One day

Sometimes I wonder if you know me
Or if you just pretend to care
Tell me are you on a mission to bring me down?

Go away
Don’t look at me
‚cuz we’re not the same
And you can’t do nothing
You can say
That it’s not ok
But I’m not afraid
And you can’t do nothing
nanana…One day.

Český překlad


Někdy tento dům připomíná vězení
které prostě nemůžu opustit
je tu tolik pravidel, kterými se musím řídit
Protože ty toho nemůžeš nechat

Nechci to slyšet
A prostě tomu nemůžu uvěřit
Všechny ty hloupý věci, co říkáš, ale

Jednoho dne to už víc neunesu
Jednoho dne budu dost starý na to, dělat, co chci
Nebudu muset utíkat pryč
A ty tam nebudeš, abys mi říkala, co nesmím dělat
Jednoho dne

Někdy se ptám, jestli mě vůbec znáš
Nebo jestli jen předstíráš zájem
Řekni mi, máš za úkol mě srazit k zemi?

Jdi pryč
Nedívej se na mě
protože nejsme stejní
A ty nemůžeš nic dělat
Můžeš říct
Že to není v pořádku
Ale já se nebojím
A ty nemůžeš nic dělat

nanana… Jednoho dne.