P.S. I Hate You

Základní info

Album: Taking One For The Team
Autoři textu: Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Ryan Stewart
Délka písně: 3:03

Význam písně

Jméno ‚Sophia‘, které bylo v této písni použito je symbolismem pro člověka, se kterým můžete být ve vztahu, a který tento vztah ničí svými lži, či podváděním. Členové kapely přiznali, že mohli stejně tak použít i jakékoliv jiné dívčí jméno (např. ‚Olivia‘), a že to není narážka na žádnou konkrétní Sophii, kterou znají.

„P.S. I Hate You je o toxickém vztahu, když má člověk v životě někoho příliš dlouho a pak, když se ti dva rozejdou, si najednou řekne ‚Wow! Díky bohu! Život je bez tebe o tolik lepší!‘ […] Každý z nás měl někdy ve svém životě takovou osobu.“

– Jeff Stinco –

„Víte, odkud jsme vzali jméno Sophia? Hledali jsme jméno, které by znělo dobře, a má dcera se dívá na jeden televizní pořad, který se jmenuje ‚Princezna Sophia’…“

– Pierre Bouvier –

Text písně


Dear Sophia
I think I’m better off without you!

Like a polaroid picture
I can still see you in my mind
In your Def Leppard t-shirt
I said I was yours
You said you were mine
We started a fire
A fire like no-one’s ever seen before
There was something about you
There was something about you

But then you beat my heart up
Left it black and blue
Now I wish I never met you

Dear Sophia
I think I’m better off without you!
I kinda miss ya
Making out all night
Like we used to
We were good together
But now the things you’ve done we can’t undo
So don’t write me back
P.S. I hate you

You can spare me the fake tears
We don’t even need one last goodbye
I’ll see you in 10 years
Or maybe we should make that 45
My darling, it’s over
And now the fairytale is up in flames
I hope he was worth it
Yeah, I hope he was worth it

And if there’s one thing in this life I know it’s true
It’s that I wish I never met you

Dear Sophia
I think I’m better off without you!
I kinda miss ya
Making out all night like we used to
We were good together
But now the things you’ve done we can’t undo
So don’t write me back
P.S. I hate you

I hope one day you’ll fall in love with someone new
Just when you think it’s true
He breaks your heart in two
Just like you did to me
Just like you did to me

Dear Sophia
I think I’m better off without you!
I kinda miss ya
Making out all night like we used to
We were good together
But now the things you’ve done we can’t undo
So don’t write me back
P.S. I hate you
P.S. I hate you

(Dear Sophia)
So don’t write me back
P.S. I hate you
(Dear Sophia)
P.S. I hate you
(Dear Sophia)
Don’t write me back
P.S. I hate you

Český překlad

Milá Sophie
Myslím si, že jsem na tom bez tebe líp!

Jako fotku z polaroidu
Přesně tak tě pořád vidím ve své mysli
Ve tvém tričku Def Leppard
Já řekl, že jsem tvůj
A ty jsi řekla, že jsi má
Byly mezi námi jikry
Takové jiskry, jaké nikdy nikdo neviděl
Něco na tobě bylo
Něco na tobě bylo

Ale pak jsi mi zlomila srdce
A nechala ho černo-modré
A teď si přeju, abych tě býval nikdy nepotkal

Milá Sophie
Myslím si, že jsem na tom bez tebe líp!
Trochu mi chybíš
To, jak jsme se kdysi
Líbávali celou noc
Bývali jsme dobrý pár
Ale teď ty věci, co jsi udělala, už nemůžeme změnit
Tak mi už nepiš
P.S. Nesnáším tě

Schov si ty svoje falešné slzy
Ani nepotřebujeme poslední sbohem
Nashle za 10 let
Nebo bychom spíš měli říct až za 45
Má drahá, je konec
A teď je naše pohádka v plamenech
Doufám, že za to stál
Jo, doufám, že za to stál

A jestli je něco v tomhle životě, o čem vím, že je pravda
Tak je to to, že si přeju, abych tě býval nikdy nepotkal

Milá Sophie
Myslím si, že jsem na tom bez tebe líp!
Trochu mi chybíš
To, jak jsme se kdysi
Líbávali celou noc
Bývali jsme dobrý pár
Ale teď ty věci, co jsi udělala, už nemůžeme změnit
Tak mi už nepiš
P.S. Nesnáším tě

Doufám, že se jednou zamiluješ do někoho nového
A v momentě, kdy si budeš myslet, že je to pravá láska
Ti on zlomí srdce vedví
Stejně jako jsi to udělala ty mně
Stejně jako jsi to udělala ty mně

Milá Sophie
Myslím si, že jsem na tom bez tebe líp!
Trochu mi chybíš
To, jak jsme se kdysi
Líbávali celou noc
Bývali jsme dobrý pár
Ale teď ty věci, co jsi udělala, už nemůžeme změnit
Tak mi už nepiš
P.S. Nesnáším tě

(Milá Sophie)
Tak mi už nepiš
P.S. Nesnáším tě
(Milá Sophie)
P.S. Nesnáším tě
(Milá Sophie)
Tak mi už nepiš
P.S. Nesnáším tě