Take My Hand

Základní info

Album: Simple Plan
Autoři textu: Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Arnold Lanni
Dodatečná spolupráce: Dave Fortman (produkce), DJ Lethal (drum loop)
Délka písně: 3:51

Text písně


Sometimes I feel like everybody’s got a problem
Sometimes I feel like nobody wants to solve them
I know that people say we’re never gonna make it
But I know we’re gonna get through this
Close your eyes and please don’t let me go
Don’t, don’t, don’t, don’t let me go now
Close your eyes don’t let me let you go

Take my hand tonight
Let’s not think about tomorrow
Take my hand tonight
We can find some place to go
Cause our hearts are locked forever
And our love will never die
Take my hand tonight, one last time

The city sleeps and we’re lost in the moment
Another kiss as we’re lying on the pavement
If they could see us they would tell us that we’re crazy
But I know they just don’t understand

Close your eyes and please don’t let me go
Don’t, don’t don’t, don’t let me go now
Close your eyes don’t let me let you go

Take my hand tonight
Let’s not think about tomorrow
Take my hand tonight
We can find some place to go
Cause our hearts are locked forever
And our love will never die
Take my hand tonight, one last time

The rain drops, the tears keep falling
I see your face and it keeps me going
If I get lost your light’s gonna guide me
And I know that you can take me home
You can take me home

Take my hand tonight
Let’s not think about tomorrow
Take my hand tonight
We can find some place to go
Cause our hearts are locked forever
And our love will never die
Take my hand tonight, one last time

Take my hand tonight
Let’s not think about tomorrow
Take my hand tonight
We can find some place to go
(Find some place to go)
Cause our hearts are locked forever
And our love will never die
(Our love will never die)
Take my hand tonight, one last time
One last time

Text písně


Někdy cítím, že každý má nějaký problém
Někdy cítím, že je nikdo nechce řešit
Vím, že lidi říkají, že to nikdy nezvládmeme
Ale já vím, že se přes to dostaneme
Zavři své oči a prosím, nepouštěj mě
Ne, ne, ne, teď mě nepouštěj
Zavři oči a nenech mě tě pustit

Dnes večer mě chyť za ruku
Nemysleme na zítřek
Dnes večer mě chyť za ruku
Můžeme najít nějaké místo, kam jít
Protože naše srdce jsou navěky spojená
A naše láska nikdy nezemře
Dnes večer mě chyť za ruku, naposledy

Město spí a my jsme ztraceni v okamžiku
Další polibek, zatímco ležíme na chodníku
Kdyby nás mohli vidět, řekli by nám, že jsme šílení
Ale já vím, že tomu prostě nerozumí

Zavři své oči a prosím, nepouštěj mě
Ne, ne, ne, teď mě nepouštěj
Zavři oči a nenech mě tě pustit

Dnes večer mě chyť za ruku
Nemysleme na zítřek
Dnes večer mě chyť za ruku
Můžeme najít nějaké místo, kam jít
Protože naše srdce jsou navěky spojená
A naše láska nikdy nezemře
Dnes večer mě chyť za ruku, naposledy

Prší, slzy pořád tečou
Vidím tvoji tvář a díky ní můžu jít dál
Jestliže se ztratím, tvé světlo mě bude vést
A já vím, že mě můžeš dovést domů
Můžeš mě dovést domů

Dnes večer mě chyť za ruku
Nemysleme na zítřek
Dnes večer mě chyť za ruku
Můžeme najít nějaké místo, kam jít
Protože naše srdce jsou navěky spojená
A naše láska nikdy nezemře
Dnes večer mě chyť za ruku, naposledy

Dnes večer mě chyť za ruku
Nemysleme na zítřek
Dnes večer mě chyť za ruku
Můžeme najít nějaké místo, kam jít
(Najít nějaké místo, kam jít)
Protože naše srdce jsou navěky spojená
A naše láska nikdy nezemře
(Naše láska nikdy nezemře)
Dnes večer mě chyť za ruku, naposledy, naposledy