The End

Základní info

Album: Simple Plan
Autoři textu: Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Arnold Lanni, Danja
Dodatečná spolupráce: Dave Fortman (produkce), Danja (produkce), Dave Campbell (dirigent smyčcového orchestru)
Délka písně: 3:22

Text písně


I’ve been trying to tell you something but you never understand
I feel like we’ve been going around in circles
You look at me like I’ve become a stranger on the street
A skeleton that’s hiding in your closet

I see you next to me but still you feel so far away
Where did we go wrong?
Where did we go wrong?
I guess this is the part where you look at me and say goodbye

Don’t, don’t let me go
It’s not the end, whoa
Girl you know it’s not so bad
It’s not the end, whoa
You know it’s not the end
I’ve been around the world and I have seen so many things
I can’t even tell you where I’m going
But no matter where I’m heading
And no matter what I do
Something keeps me coming back to you

I see you next to me but still you feel so far away
Where did we go wrong?
Where did we go wrong?
I guess this is the part where you look at me and say goodbye

Don’t, don’t let me go
It’s not the end, whoa
Girl you know it’s not so bad
It’s not the end, whoa
You know it’s not the end

Don’t, don’t let me go
It’s not the end
Girl you know it’s not so bad
It’s not the end, whoa
You know it’s not the end

What can I do when you’re gone
When it feels so wrong
What can I say to make you wanna stay?
So what can I do?
Don’t leave me this way
Cause it feels so wrong
Let’s stop all these games
Cause I just can’t say goodbye

Don’t, don’t let me go
It’s not the end, whoa
Girl you know, it’s not so bad
It’s not the end, whoa
You know it’s not the end

Don’t, don’t let me go
It’s not the end, whoa
Girl you know it’s not so bad

It’s not the end, whoa
You know it’s not the end

Český překlad


Snažil jsem se ti něco říct, ale tys to nikdy nepochopila
Cítím se, jako bychom chodili v kruzích
Díváš se na mě, jako bych se stal cizincem na ulici
Kostlivcem schovaným ve skříni

Vidím tě vedle sebe, ale pořád cítím, jak jsi vzdálená
Kde jsme udělali chybu?
(kde jsme udělali chybu?)
Hádám, že tohle je ta část, kdy se na mě podíváš a řekneš, sbohem!

Nenech, nenech mě jít
To není konec, whoa!!
Děvče, víš, že to není tak špatné
To není konec, whoa!!
Víš, že to není konec

Byl jsem všude po světě a viděl jsem tolik různých věcí
Ani nedokážu říct, kam jdu
Ale nezáleží na tom, kam směřuji a nezáleží na tom, co udělám (co udělám)
Něco mě pořád u tebe drží

Vidím tě vedle sebe, ale pořád cítím, jak jsi vzdálená
Kde jsme udělali chybu?
(kde jsme udělali chybu?)
Hádám, že tohle je ta část, kdy se na mě podíváš a řekneš, sbohem!

Nenech, nenech mě jít
To není konec, whoa!!
Děvče, víš, že to není tak špatné
To není konec, whoa!!
Víš, že to není konec … (konec)
Nenech, nenech mě jít
To není konec, whoa!!
Děvče, víš, že to není tak špatné
To není konec, whoa!!
Víš, že to není konec

Co mám dělat, až budeš pryč?
Když se všechno zdá tak špatné
Co mám říct, aby tě to donutilo zůstat?
Takže co mohu dělat?
Nenechávej mě tu takhle
Protože všechno se zdá tak špatné
Zanechme těch her
Protože já ti prostě nemohu dát sbohem

Nenech, nenech mě jít
To není konec, whoa!!
Děvče, víš, že to není tak špatné
To není konec, whoa!!
Víš, že to není konec

Nenech, nenech mě jít
To není konec, whoa!!
Děvče, víš, že to není tak špatné
To není konec, whoa!!
Víš, že to není konec