Time To Say Goodbye

Základní info

Album: Simple Plan
Autoři textu: Pierre Bouvier, Chuck Comeau
Dodatečná spolupráce: Dave Fortman (produkce), Liam O’Neil (klávesy)
Délka písně: 2:56

Text písně


I just don’t want to waste another day
I’m trying to make things right
But you shove it in my face
And all those things you’ve done to me I can’t erase
And I can’t keep this inside
It’s time to say goodbye

On the first day that I met you
I should’ve known to walk away
I should have told you you were crazy
And disappeared without a trace
But instead I stood there waiting
Hoping you would come around
But you always found a way to let me down
It’s time to say goodbye

I just don’t want to waste another day
It’s time to say goodbye
Cause things will never be the same
It’s time to say goodbye
You make me sick I need to walk away
It’s time to say goodbye

After all the things I’ve done for you
You never tried to do the same
It’s like you always play the victim
And I’m the one you always blame
When you need someone to save you
When you think you’re gonna drown
You just wrap your arms around me
And pull me down
It’s time to say goodbye

I just don’t want to waste another day
It’s time to say goodbye
Cause things will never be the same
It’s time to say goodbye
You make me sick I need to walk away
It’s time to say goodbye
It’s time to say goodbye

Now I’m gone
It’s too late
You can’t fix your mistakes
I was trying to save you from you
So you scream
So you cry
I can see through your lies
You’re just trying to change me

Somewhere in the distance
there’s a place for me to go
I don’t want you to hate me
But I think you need to know
You’re weighing on my shoulders
And I’m sick of feeling down
So I guess it’s time for me to say goodbye

Český překlad


Prostě nechci promarnit další den
Snažím se všechno napravit
Ale ty mi to vrazíš do tváře
A všechny tamty věci, které jsi mi udělala, prostě nemohu smazat
A nemůžu to v sobě dusit
Je čas se rozloučit

První den, co jsem tě potkal
Jsem měl vědět, že bych měl odejít
Měl jsem ti říct, že jsi šílená
A zmizet beze stopy
Ale místo toho jsem tam stál a čekal
Doufajíc, že přijdeš
Ale ty jsi vždycky našla cestu, jak mě zradit
Je čas se rozloučit

Prostě nechci promarnit další den
Je čas se rozloučit
Protože už to nikdy nebude jako dřív
Je čas se rozloučit
Dělá se mi z tebe zle, musím odejít
Je čas se rozloučit

Po všech těch věcech, které jsem pro tebe udělal
Ses nikdy nesnažila udělat to samé
Je to jako že si vždycky hraješ na tu oběť
A já jsem ten, koho vždycky obviňuješ
Když potřebuješ někoho, aby tě zachránil
Když si myslíš, že se utopíš
Prostě se kolem mě ovineš
A strhneš mě
Je čas se rozloučit

Prostě nechci promarnit další den
Je čas se rozloučit
Protože už to nikdy nebude jako dřív
Je čas se rozloučit
Dělá se mi z tebe zle, musím odejít
Je čas se rozloučit
Je čas se rozloučit

Teď jsem pryč
Je příliš pozdě
Nemůžeš své chyby napravit
Snažil jsem se tě od tebe samotné zachránit
Takže křičíš
Takže pláčeš
Vidím tě skrz tvé lži
Jen se mě snažíš změnit

Někde v dálce
Je místo pro mě, kam můžu jít
Nechci, abys mě nenáviděla
Ale myslím si, že bys měla vědět
Že mi visíš na ramenech
A je mi zle z toho, že jsem pořád na dně
Takže hádám, že přišel můj čas se rozloučit