What If

Základní info

Album: Simple Plan
Autoři textu: Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Arnold Lanni
Dodatečná spolupráce: Dave Fortman (produkce), Dave Campbell (dirigent smyčcového orchestru), Liam O’Neil (klávesy)
Délka písně: 5:58

Význam písně

Inspirací pro poslední song třetího alba SP se stal seriál Hrdinové (Heroes) – a to konkrétně postava Petera Petrelliho (která má schopnost absorbovat schopnosti ostatních „hrdinů“), který se pokouší zachránit svět. Pierre o „What If“ řekl toto:

„Posledních několik let jsme se hodně dívali na různé televizní seriály a Heroes nás naprosto dostali. Bylo to tak trochu inspirováno postavou Petera Petrelliho, který se cítí týraný a snaží se udělat tu správnou věc, když je hodně lidí proti němu. Takhle jsme to pro naši píseň viděli. Myslím si, že jestli se někdo snaží udělat něco důležitého nebo něco, co by mělo vypadat trochu kontroverzně, když tím procházíš, musíš jít přes překážky a je to trochu matoucí, protože nevíš, jestli to chceš udělat, nebo ne. Podívejte se na někoho, jako je třeba Al Gore, sebral všechnu svou odvahu a začal dělat šílené věci a myslím si, že proti němu pravděpodobně stojí slušná řádka lidí. Je to o takovém pocitu, který máte, když takovýmito věcmi procházíte.“

– Pierre Bouvier –

Text písně


What if I lead the way
What if I make mistakes
Will you be there?
What if I change the world
What if I take the blame
Will you be there?

I remember going back
To the place we used to lay
But I keep losing track
And now the days they all turn black
And our dreams all start to fade
But there’s no turning back

Cause the world keeps turning
Why do you tell me you care
If you’re not gonna stay?
My heart’s still burning
Why do you tell me you care?

What if I change the world
If I lead the way
What if I be the one
That takes the blame
What if I can’t go on without you
What if I graduate
What if I don’t?
What if I don’t?

I’m slowly giving up
As the world keeps losing faith
And you still turn your back
Now the path I follow
Takes a toll on me, on you
But there’s no turning back

Cause the world keeps turning
Why do you tell me you care
If you’re not gonna stay?
My heart’s still burning
Why do you tell me you care?

What if I change the world
If I lead the way
What if I be the one
That takes the blame
What if I can’t go on without you
What if I graduate
What if I don’t?
What if I don’t?
What if I don’t?
What if I don’t?
What if I don’t?
What if I don’t?

I’ll be waiting here
I’ll be waiting here
I’ll be waiting here
For you to call me

I’ll be waiting here
I’ll be waiting here
I’ll be waiting here
For you to call me

I’ll be waiting here
I’ll be waiting here
I’ll be waiting here
For you to call me

What if I lead the way
What if I graduate
What if I change the world
Would you still remember me?

What if I lead the way
What if I graduate
What if I change the world
Would you still remember me?

I’ll be waiting here
I’ll be waiting here
I’ll be waiting here
For you to call me

I’ll be waiting here
I’ll be waiting here
I’ll be waiting here
For you to call me

Český překlad


Co když budu vůdcem
Co když udělám chyby
Budeš tu?
Co když změním svět
Co když na sebe vezmu vinu
Budeš tu?

Vzpomínám si
Na místo, kde jsme lehávali
Ale ztrácím se
A teď všechny ty dny zčernávají
A naše sny se všechny začínají rozplývat
Ale není tu žádné cesty zpátky

Protože se svět nepřestává otáčet
Proč mi říkáš, že tě zajímám
Když nezůstaneš?
Mé srdce stále hoří
Proč mi říkáš, že tě zajímám?

Co když změním svět
Když budu vůdcem
Co když budu tím
Kdo na sebe vezme vinu
Co když nemůžu bez tebe pokračovat?
Co když postoupím dál?
A co když ne?
A co když ne?

Pomalu se vzdávám
Zatímco svět ztrácí víru
A ty jsi ke mně stále otočená zády
A ta cesta, po které jdu
Na mně, na tobě si vybírá svou daň
Ale není žádné cesty zpátky

Protože se svět nepřestává otáčet
Proč mi říkáš, že tě zajímám
Když nezůstaneš?
Mé srdce stále hoří
Proč mi říkáš, že tě zajímám?

Co když změním svět
Když budu vést na této cestě
Co když budu tím
Kdo na sebe vezme vinu
Co když nemůžu bez tebe pokračovat?
Co když postoupím dál?
A co když ne?
A co když ne?
A co když ne?
A co když ne?
A co když ne?

Budu tu čekat
Budu tu čekat
Budu tu čekat
Až mi zavoláš

Budu tu čekat
Budu tu čekat
Budu tu čekat
Až mi zavoláš

Budu tu čekat
Budu tu čekat
Budu tu čekat
Až mi zavoláš

Co když budu vůdcem
Co když postoupím dál?
Co když změním svět
Pořád si mě budeš pamatovat?

Co když budu vůdcem
Co když postoupím dál?
Co když změním svět
Pořád si mě budeš pamatovat?

Budu tu čekat
Budu tu čekat
Budu tu čekat
Až mi zavoláš

Budu tu čekat
Budu tu čekat
Budu tu čekat
Až mi zavoláš