Simple Plan peněženka od War Child na dobrou věc

War Child je neprofitová charitativní organizace, založená v roce 1999, která se angažuje v různých akcích za účelem snížení chudoby a pomoci dětem ze třetího světa, především co se týče vzdělání a ochrany jejich práv. A v rámci těchto dobročinných akcí často spoléhá na pomoc známých jmen – v našem případě se často jedná právě o kapelu Simple Plan, která již dlouhá léta projekty War Child podporuje.

Nejnovějším projektem War Child je projekt „Design the difference“ (Navrhni rozdílnost), ve kterém jsou jak obyčejnými lidmi, tak celebritami navrhnuty designy penženek, jejichž prodejem se těží peníze na podporu vzdělání dětí z chudých zemí. Simple Plan jsou také součástí tohoto projektu a jimi navrhnutou peněženku si můžete zakoupit za 5 dolarů na stránkách My Spring Shoes, kteří s War Child spolupracují:

Simple Plan tento projekt okomentovali také ve videu, které bylo natočeno v rámci letošní benefiční akce Simple Plan Foundation: