Simple Plan se po hiatusu vrací se sérií oficiálních opatření pro zvýšení bezpečí na jejich koncertech

Po dlouhých třech měsících se dnes Simple Plan objevili online, a to poprvé od oznámení odchodu Davida z kapely, ke kterému došlo v důsledku toho, že se na internetu proti němu objevilo anonymních nařčení z nepatřičného sexuálního jednání. Po tomto oznámení se Simple Plan rozhodli vzít si časově nedefinovanou pauzu, aby měli čas (podle svých slov) „se pozastavit, reflektovat na minulost a dát dohromady sérii regulací a směrnic, které by posobným situacím do budoucna zabránily.“

A přesně tak se tomu také stalo. Simple Plan se rozhodli spojit své síly s kampaní Good Night Out Campaign, jejímž cílem je udělat noční život bezpečnějším, pomáhat předcházet sexuálnímu obtěžování a jiným sexuálním útokům v místech pro noční život tak populárních, jakými jsou například bary, kluby, koncertní haly nebo festivaly.

Simple Plan sepsali dlouhý příspěvek, který v českém překladu necháme mluvit sám za sebe:

“2020 byl velmi obtížným rokem. Donutil nás všechny podívat se na svět z trochu jiné perspektivy a rozšířit naše představy o mnoha problémech. Často se říká, že nejnáročnější časy nám dávají možnost se učit, růst a učinit pozitivní změnu. A my jsme o tom v posledních několika měsících opravdu hodně přemýšleli.

Celým srdcem věříme, že každý fanoušek Simple Plan, nehledě na jeho genderovou identitu, etnické nebo kulturní zázemí, sexuální orientaci, náboženské vyznání, socio-ekonomickou pozici, postižení nebo fyzický vzhled, by si měl na našich koncertech připadat vítán a v bezpečí. Není pro nás nic důležitějšího.

Na začátku letošního léta jsme učinili prohlášení, ve kterém jsme oznámili, že náš baskytarista David opouští naší kapelu, aby se věnoval svým osobním problémům. Víme, že příčiny tohoto rozhodnutí způsobily mnohým z vás pocity smutku a zklamání a my bychom se chtěli opět omluvit všem z vás, které tato věc zasáhla.

Jsme si naprosto vědomi toho, jaké privilegium je to být v této kapele a mít tak věrné fanoušky, kteří nás podporují. S tímto privilegiem přichází velká zodpovědnost dělat tu správnou věc a skutečně se poučit, růst a být lepším skrze pozitivní změnu. Chceme být součástí hnutí, díky kterému se hudební scéna stane místem rovnoprávnosti, bezpečí a inkluze. Je tu třeba v této oblasti učinit spoustu práce a víme, že snaha o změnu ve společnosti je práce na dlouhou trať, takže se k těmto závazkům chceme stavit dlouhodobě.

Spojili jsme se proti s Good Night Out Campaign, britskou organizací, specializující se na vytvoření bezpečnějších koncertů, hudby a nočního života a kulturních míst po celém světě. S pomocí této organizace chceme na budoucí koncerty a akce Simple Plan implementovat několik nových iniciativ.

Všem jste nám v posledních několika měsících chyběli, ale věříme, že bylo nezbytné pozastavit se a s tímto odstupem učinit změnu a společně pracovat na směrnicích, se kterými se s vámi dnes chceme podělit.

Opravdu se nemůžeme dočkat, až uslyšíte naši novou hudbu, a až se s vámi opět uvidíme na koncertech!

Dávejte na sebe pozor & moc díky za všechnu vaši podporu.”

– Chuck, Jeff, Pierre & Sebastien. –

Níže přikládáme kompletní seznam opatření, které kapela zmínila ve svém příspěvku, které se od této chvíle stanou zásadní pro každý nadcházející koncert Simple Plan. Tyto směrnice najdete také na officiálních stránkách SP:

SMĚRNICE A OPATŘENÍ
  • Na každém koncertě a akci Simple Plan bude k dispozici manažer místní haly a také reprezentant kapely, se kterými se může spojit jakýkoliv návštěvník koncertu a reportovat mu jakýkoliv náznak diskriminace nebo nevhodného chování, které spatří, nebo sami zažijí. Tyto osoby budou spolupracovat s místním organizačním týmem dané koncertní síně a s místní ostrahou, která bude instruována vždy věřit, pomoci a podporovat každého, kdo požádá o pomoc.
  • Ve spolupráci s našimi promotéry bude v každí koncertní síni k dispozici fyzická “zóna bezpečí”, kde se dostane pomoci každému, kdo ji bude potřebovat. Informace o umístění “zóny bezpečí” budou k dispozici přímo v dané koncertí síni a také online, stejně jako kontakt na manažera této koncertní haly a reprezentanta naší kapely, který byl pro tyto účely zaškolen.
  • Plakáty po celé hale budou každému účastníkovi koncertu připomínat, že se na našich koncertech nebude tolerovat žádná diskriminaci, sexuální obtěžování nebo násilí. Na plakátech budou také k dispozici kontaktní informace na místní organizace, kde mohou fanoušci vyhledat další pomoc, ať už budeme koncertovat kdekoliv po světě.
  • Kromě reprezentanta naší kapely, budou všichni členové kapely, naše crew a celý personál na turné zaškoleni v rámci speciálního tréninku od našich partnerů, kampaně GOOD NIGHT OUT CAMPAIGN, abychom pomohli šířit porozumění o těchto problémech co nejvíc to bude možné.
  • Chceme vytvořit více pracovních příležitostí pro ženy, členy LGBTQ+ komunity a osoby rozmanitých kultur, aby se stali součstí našeho crew, tourovacího týmu a umělců na našich budoucích turné a koncertech.
  • Chceme pracovat a spolupracovat s více ženami, členy LGBTQ+ komunity a s osobami rozmanitých kultur, kteří pracují jako fotografové nebo kameramané.
  • Na každý koncert ponecháme bokem několik volných vstupenek, které věnujeme místním charitativním organizacím, podporujícím mladé lidi z nízko-příjmových rodin, abychom podpořili lepší dostupnost hudby a koncertů těmto skupinám osob.
  • Budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom zajitili, že naši fanoušci s postižením mají k dispozici daleko lepší a pohodlnější vstup na naše koncerty, a to ve spolupráci s našimi promotéry po celém světě.
  • Chceme pokračovat v misi naší nadace Simple Plan Foundation a pomoci mladým lidem v nouzi a na seznam organizací, které finančně podporujeme, chceme přidat další charitativní organizace, které podporují rovnoprávnost, inkluzi, a které vytváření bezpečná místa pro svět umění a hudby.
  • Budeme pokračovat v naší podpoře LGBTQ+ komunit po celém světě aktivní podporou rovných práv a inkluze, stejně tak, jako pokračovat ve finanční podpoře anti-homofobních programů ve školách.